KOUVOLA Mänttärin Sukuyhdistyksen talouden tasapainottaminen julkaisutoimintaan kohdistuvien kulujen osalta yhdistyksen tulevaisuuden toiminnan turvaamiseksi ja tekoälyn hyödyntäminen sukuseuratoiminnassa nousivat keskusteluun valtuuskunnan vuosikokouksessa Kouvolassa lauantaina.

Nykyinen valtuuskunta kokoontui viimeisen kerran, sillä uusi valtuuskunta ja valtuuskunnan puheenjohtaja vuosille 2024–2028 valitaan sukukokouksessa Kouvolan Myllykoskella ensi heinäkuussa.

Kokoukseen paikan päällä Kouvolan Matkakeskuksen asemaravintolan kokouskabinetissa osallistui 12 valtuuskunnan jäsentä ja etäyhteydellä 11 jäsentä. Poissa oli viisi valtuuskunnan jäsentä.

Kutsuttuina kokoukseen osallistuivat sukuyhdistyksen kunniajäsenistä Reijo Mänttäri, Eeva Puustinen, Jorma Mänttäri ja Anssi Paasivirta. Lisäksi kokoukseen osallistui neljä yhdistyksen jäsentä ja Niinipuu-lehden toimitussihteeri.

Valtuuskunnan lisäksi kokoukseen osallistuivat kutsuttuina suvun kunniajäsenet ja hallituksen jäsenet.

Työryhmä julkaisutoimintaa varten

Valtuuskunta hyväksyi hallituksen esityksen vuoden 2023 toimintakertomukseksi muutoksitta. Valtuuskunta käsitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen ja kuuli toiminnantarkastajien lausunnon.

Tilinpäätös viime vuodelta osoittaa tappiota, vaikkakin se pieneni hieman edellisestä tilikaudesta. Valtuuskunta kävi vilkasta keskustelua yhdistyksen taloudesta.

– Tulos näyttää toiminnan kannalta hyvältä, vaikkakin tappiolliselta – niin kauan kuin rahaa riittää, valtuuskunnan jäsen Tuomas Mänttäri kommentoi.

Keskusteluissa nousi esille painetun Niinipuu-lehden koko ajan kohoavat jakelukustannukset. Lehti jaetaan Posti Oy:n kautta noin 13 800 osoitteeseen kotimaassa ja ulkomailla. Lehden jakelu kattaa sukuyhdistyksen jäsentaloudet ja sidosryhmät, kuten maakunnalliset kirjastot.

Valtuuskunnan jäsen Kari-Matti Sahala ja kunniajäsen Reijo Mänttäri korostivat puheenvuoroissa Niinipuu-lehden tärkeyttä sukuyhteyden luojana ja siteenä yhdistykseen kuulumiselle.

– Lehteä ei missään nimessä saa lakkauttaa. Se on tärkeä kanava, Reijo Mänttäri korosti.

Sahalan keskustelun aikana tekemän esityksen mukaan valtuuskunta nimesi työryhmän, joka ryhtyy selvittämään julkaisutoiminnan tulevaisuutta. Työryhmään nimettiin valtuuskunnan jäsenet Markku Mänttäri, Annariitta Kottonen, Esa Mänttäri, Arto Mänttäri ja Kari-Matti Sahala, kunniajäsen Reijo Mänttäri sekä Niinipuun toimitussihteeri Marko Wahlström.

Valtuuskunta vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi yhdistykseen operatiivisesta toiminnasta vastaavalle hallitukselle vastuuvapauden. Valtuuskunnan jäsen Esa Mänttäri jääväsi itsensä vastuuvapauden käsittelyn ajaksi.

Keskustelu oli vireää. Kuvassa kunniajäsen Eeva Puustinen (vas.) Kouvolasta, valtuuskunnan jäsen, sukututkija Reetta Väänänen Kuopiosta ja valtuuskunnan jäsen, sukututkija Kari-Matti Sahala Pornaisista.

Kotiseututyö ja alueiden toiminta tärkeällä sijalla

Valtuuskunta hyväksyi hallituksen esityksen talousarvioksi vuodelle 2024. Samoin hyväksyttiin keskustelun jälkeen toimintasuunnitelma vuodelle 2024.

Keskustelua heräsi muun muassa sukutietokannan tietojen päivittämisestä muun muassa uusilla perhetiedoilla ja menehtyneiden kuolinpäivän tiedoilla. Sukukirjaan pohjautuvaa sukutietokantaa täydennetään yhdistyksen jäsenistöltä saatujen tietojen mukaan.

– Nykyisen EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) tietoja ei kuitenkaan julkaista missään, valtuuskunnan puheenjohtaja Olli Sipilä korosti.

Kunniajäsen Anssi Paasivirta muistutti kotiseututyön merkityksestä sukuyhdistyksen toiminnassa.

– Kotiseutuja on laajassa yhdistyksessä useita, hän muistutti.

Hallituksen puheenjohtaja Minna Mänttäri korosti, että alueiden teemat ja alueelliset ryhmät on huomioitu sukuyhdistyksen toiminnassa.

– Toivottavasti aluetoiminnassa myös aktivoidutaan, hän totesi.

Mänttärin Sukuyhdistyksellä on aluetoimntaa Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä sekä Keski-Suomessa. Aluetoiminnan käynnistämistä Etelä-Karjalan ja Varsinais-Suomeen alueella selvitetään.

Valtuuskunta hyväksyi hallituksen esityksen, että sukuyhdistys ei peri jäsenmaksuja kuluvalta vuodelta.

Valtuuskunta hyväksyi toimintasuunnitelmaa käsitellessään myös Kari-Matti Sahalan ponsiesityksen yhdistyksen tekoälypolitiikasta.

Tekoälypolitiikasta ponsiesitys

Toimintasuunnitelman käsittelyn aikana valtuuskunnan jäsen, sukututkija Kari-Matti Sahala teki ponsiesityksen tekoälyn hyödyntämisestä sukuyhdistyksen toiminnassa.

– Tekoälyä voidaan käyttää sukututkimusohjelmistoissa sukujen ja sukuhaarojen tunnistamisessa ja yhdistämisessä, viestinnässä sekä ehkä myös Niinipuun tekemisessä, Sahala totesi.

– Hienoa aloitteellisuutta, Tuomas Mänttäri kiitteli.

Valtuuskunta hyväksyi ponnen yksimielisesti.

– Tämä ponsi on hieno osoitus siitä, että Mänttärin Sukuyhdistys elää ajassa ja haluaa olla eturintamassa, valtuuskunnan puheenjohtaja Olli Sipilä kommentoi.

Sukuyhdistyksen tekoälypolitiikka nousee tehdyn ponnen mukaisesti yhdistyksen hallituksen työlistalle.

Keskustelu jatkui kokouksen jälkeenkin. Kuvassa valtuuskunnan jäsen Pekka Päivärinne (vas.), kunniajäsenet Reijo Mänttäri ja Jorma Mänttäri sekä taustalla valtuuskunnan jäsenet Arto Mänttäri Kouvolasta ja Markku Mänttäri Hämeenlinnasta.

Henkilövalinnat: varatoiminnantarkastajat vaihtuivat

Valtuuskunta valitsi valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi edelleen Terhi Ruotsalaisen Lappeenrannasta.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Minna Mänttäri Kouvolasta. Myös koko nykyinen hallitus valittiin uudelleen tehtäväänsä. Hallitukseen kuuluvat Sami Porkka Kouvolasta, Sari Riivari Haminasta, Maija Vanhala Kotkasta, Ari Puhakka Kouvolasta ja Eetu Pesu Espoosta.

Sukuyhdistyksen toiminnantarkastajiksi valittiin uudelleen Jarmo Lehtomäki Kouvolasta ja Petra Nyman Espoosta. Uusiksi varatoiminnantarkastajiksi valittiin Minna Metsärinne Kouvolasta ja Marja Kytömäki Helsingistä.

Valtuuskunnan kokouksen päätteeksi hallitus piti järjestäytymiskokouksensa. Varapuheenjohtajana jatkaa Sami Porkka, taloudenhoitajana Sari Riivari, sihteerinä Maija Vanhala, nuorisovastaavana Eetu Pesu ja projektitehtävissä Ari Puhakka.

Yhdistyksen sukutuotevastaavina jatkavat Aila Huovi ja Ari Lehtomäki. Museovastaavana jatkaa Ari Lehtomäki, ja museotoimikuntaan kuuluvat Lehtomäen lisäksi valtuuskunnan jäsen Iina Wahlström (asiantuntijajäsen), Marko Wahlström ja uutena valtuuskunnan jäsen Simo Kantele.

Valtuuskunnan jäsenet vuosina 2020–2024:

  • Daniel Borshagovski (Helsinki/Tukholma), Mia Berlin (Helsinki), Atte Helminen (Vantaa), Simo Kantele (Helsinki), Amanda Kaukiainen (Kouvola), Annariitta Kottonen (Kauniainen), Päivi Lampinen (Tampere), Lauri Lehtomäki (Hamina), Arto Mänttäri (Kouvola), Anne-Riitta Mänttäri (Jyväskylä), Esa Mänttäri (Espoo), Marja-Riitta Mänttäri (Kotka), Markku Mänttäri (Hämeenlinna), Pekka Mänttäri (Hamina), Roy Mänttäri (Kotka), Tuomas Mänttäri (Helsinki), Markku Pakkanen (Kouvola), Pekka Päivärinne (Lahti), Anna-Leena Riitaoja (Espoo), Sari Riivari (Hamina), Kari-Matti Sahala (Pornainen), Marja-Leena Vainio (Kouvola), Ilkka Varmavuo (Lahti), Jyrki Venäläinen (Hamina), Reetta Väänänen (Kuopio) ja Iina Wahlström (Loimaa).