Jäsenille

Mänttärin sukuun synnytään eli kaikki uudet mänttäriläiset ovat automaattisesti myös sukuyhdistyksen jäseniä. Yhdistys ei peri jäseniltään vuosi- tai liittymismaksuja. 

Sääntöjen mukaan myös suvun jäsenten avio- tai avopuolisot ovat tasavertaisina yhdistyksen jäseniä. 

Mänttärien kaikille sukulaisille avoin sukukokous pidetään neljän vuoden välein. Yhdistyksen toimintaan tarvittavat varat kerätään vapaaehtoisesti.