Mänttärin Sukuyhdistyksen kestävän kehityksen toimenpiteet 

Sitoumus lyhyesti

Olemme päättäneet sukuyhdistyksen julkaisutoimintaa, kokoontumisia, museotoimintaa ja sukututkimusta koskien toimenpiteistä, jotka kunnioittavat yli 80-vuotiaan yhdistyksen perinteitä ja auttavat osaltaan ympäristön säilymiseen myös tuleville sukupolville.

Taustatietoa

Tuemme YK:n kestävän kehityksen ohjelmaa konkreettisilla toimilla. Rakennamme tulevaisuuteen, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. Käytännössä yhdistyksen toimintaa ohjaavat linjaukset auttavat pieneltä osaltaan ympäristön säilymiseen myös tuleville sukupolville.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Julkaisutoiminta

Yhdistyksen laajassa julkaisutoiminnassa pyrimme vahvistamaan sähköisten palveluiden käyttöä. Tämä tarkoittaa hallittua siirtymistä paperimuotoisista julkaisuista sähköisiin julkaisuihin. Vältämme turhaa postitusta alueellisten tapaamisten kutsuissa.

Yhdistyksen Niinipuu-lehden (jaetaan noin 15 000 talouteen) painotalon ja painomateriaalin valinnassa korostetaan ympäristöystävällistä toimintaa sekä sertifioidun paperin käyttöä.

2. Yhdistyksen kokoontumiset

Yhdistyksen toiminnassa

 • suositaan kokousjärjestelyissä luontoystävällistä toimintaa

 • suositaan tilavalinnoissa yrityksiä, jotka panostavat ympäristöystävälliseen toimintaan

 • suositaan tarjoiluissa luomu- ja lähiruokaa sekä esimerkiksi reilun kaupan tuotteita

 • suositaan myös sähköisiä kokoontumisia, jotta minimoidaan matkoista aiheutuvia kustannuksia ja haittoja

 • suositaan tarjoiluissa ekologisia tarjoiluastioita

 • suositaan kimppakyytejä kokoontumisissa (esimerkiksi ideana vaikka sukujuhliin kimppakyytipalvelu Niinipuun sivuilla)

 • huomioidaan jätehuolto ja siivous, korjataan jälkemme

3. Museotoiminta

Museomme toimintaa ohjaavat ympäristöystävälliset periaatteet

 • vältetään turhaa sähkön ja lämmityksen käyttöä

 • saniteettitilat ovat ympäristöystävälliset (muun muassa jätevedet ohjataan ekologisesti oikealla tavalla)

 • suojellaan kulttuuriperinnettä

4. Sukututkimus

 • Vaalitaan ylisukupolvisia perinteitä.

 • Sukututkimusta tehdään eettisin periaattein ja kunnioittaen henkilöiden yksityisyyden suojaa.

 • Tasa-arvo, joka on jo kirjattu sukuyhdistyksen perussääntöihin, on ohjaava tekijä sukututkimuksessa ja suvun tietojen säilyttämisessä.

 • Tiedot suvusta säilytetään sähköisessä muodossa ja pyritään arkistoimaan sähköisiin arkistoihin.

 Mitä uutta sitoumuksessa

Laajan yhdistyksemme kaikessa julkaisutoiminnassa pyrimme vahvistamaan sähköisten palvelujen käyttöä. Yhdistyksen kokoustoiminnassa suositaan luontoystävällisiä ratkaisuja. Suosimme sähköisiä kokoontumisia, jotta minimoimaan matkoista aiheutuvia kustannuksia ja haittoja.

Perinteistä museotoimintaa täydentämään perustamme digitaalisen virtuaalimuseon.

Sukuyhdistyksen valtuuskunta arvioi vuosittain toimintalinjausten toteutumista ja neljän vuoden välein sukukokouksessa esitetään linjausten toteutumisen onnistuminen.

Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa Suomen Maatalousmuseo Sarassa Loimaalla 22.4.2017.

>> Sukuyhdistyksen sitoumus ja sen seuranta valtakunnallisella sivustolla