Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Mänttärin Sukuyhdistys ry. (jäljempänä myös "Mänttäri")
Y-tunnus 1568124-0
Postiosoite: PL 2, 46901 Inkeroinen
Puhelin: +358 400 434 529

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: Marko Wahlström
Osoite: Näse-Jutten katu 5 B 2, 06100 Porvoo
Puhelin: +358 400 434 529
Sähköposti marko.wahlstrom@niinipuu.fi

3. Rekisterin nimi

Mänttärin Sukuyhdistyksen ja Niinipuu-lehden sähköisten palvelujen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten:

  • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
  • Suoramarkkinointi suoramarkkinointiluvan antaneille sähköisesti sekä puhelimitse Niinipuun ja sen yhteistyöyritysten toimesta.
  • Asiakaskirjeet ja tiedotteet
  • Asiakaskyselyt sekä asiakasinformaation kerääminen
  • Lisäksi Niinipuulla ja Mänttärin Sukuyhdistyksellä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti

5. Rekisterin tietosisältö

Yhteystiedot; nimi ja osoitetiedot, puhelinnumerot sekä sähköpostiosoitteet, käyttäjätunnus sekä salasana (suojatussa muodossa).
Mahdollinen suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla).
Asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta saatavat tiedot asiakkaan käyttäessä Niinipuun palveluja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterin tarkastus

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua Henkilötietolain 26 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai annettava tiedot pyydettäessä kirjallisesti.

Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen:
Mänttärin Sukuyhdistys ry.
"Rekisteritietojen tarkastus"
c/o Marko Wahlström
Näse-Jutten katu 5 B 2
06100 Porvoo

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia
sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä yllä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella käyttäjätunnusten ja salasanojen takana. Kulkua serveritilaan valvotaan.