Nyländska släktforskardagen i Helsingfors

19.10.2019 klo 10–16

Tapahtuma on päättynyt

Nyländska släktforskarföreningar ordnar en släkt­forskardag som sker på svenska Arbis i Helsingfors (Dagmarsgatan 3) den 19.10 kl. 10–16. Dagens tema är ”Soldatforskning och soldattorp” och dagens huvud­talare är Lars Ericson Wolke från försvars­hög­skolan i Stockholm, tidigare chef för krigsarkivet och för­fattare av flera böcker, bl.a. Svenska knektar och Soldatforska.

Dessutom skall det vara några föredrag och presentationer av andra sammanslutningar. Förutom de nyländska föreningarna kommer Sveriges släkt­forskar­förbund, Finlands släkthistoriska förening, Genealogiska Samfundet i Finland, Släkt­föreningarnas Centralförbund och Riddarhuset att vara representerade och presentera sin verksamhet.

Nyländska släktforskardagen är öppen för alla intresserade. Läs mer: genealogi.webbhuset.fi