Valtakunnalliset kotiseutupäivät Rovaniemellä

9.–11.9.2022

Tapahtuma on päättynyt

Valtakunnalliset kotiseutupäivät Rovaniemellä syyskuussa 9.–11.9.

Suomen Kotiseutuliiton valtakunnallisia kotiseutupäiviä vietetään Rovaniemi-viikon yhteydessä perjantaista sunnuntaihin 9.–11.9. Tuolloin koko laaja kaupunki juhlii juuriaan, moninaista kulttuuriaan, historiaansa ja asukkaitaan.

Ensimmäiset kotiseutupäivät järjestettiin vuonna 1949 ja siitä lähtien niitä on vietetty vuosittain eri paikkakunnilla.

Rovaniemi isännöi  kotiseutupäiviä viimeksi vuonna 1961. Tuolloin Rovaniemestä oli juuri tullut kaupunki edellisenä vuonna. Nyt on vuonna 2006 perustetun uuden Rovaniemen kaupungin vuoro toimia päivien järjestäjänä. Valtakunnalliset kotiseutupäivät on Suomen Kotiseutuliiton vuoden päätapahtuma. Päivät houkuttelevat osallistujia ympäri Suomen. Päivien aikaan juhlitaan kunnissa, maakunnissa ja järjestöissä kotiseututyötä tekeviä ja palkitaan erilaisia kotiseututyön saavutuksia.

Rovaniemen kotiseutupäivien aikaan tapahtumia järjestetään sekä laajan kaupungin keskuksessa että myös ympäröivissä kylissä. Kotiseutupäiville toivotaan osallistujia koko Peräpohjolasta ja Lapista, sillä näillä päivillä juhlitaan koko Lappia ja sen asukkaita.

Päivien teemana on juuret ja kotiseutuidentiteetti: “Mistä sie olet pois?”-kysymys paikantaa ihmisen ei pelkästään kotiseudulleen, mutta joskus myös sukuun ja perheeseen. Kysymys on sananmukainen käännös saamen kielestä “Gos don leat eret?” Kysymyksellä on hahmoteltu ihmisen taustaa tutustuttaessa häneen.

Luonnossa liikkuminen on tärkeä osa jokapäiväistä elämää monelle pohjoisen ihmiselle. Rovaniemellä luonto on lähellä. Kuva: Rovaniemen kaupunki.

Perinteisesti kotiseutupäivien ohjelmaan on kuulunut mm. seminaari ja gaala sekä erilaiset retket, joilla tutustutaan alueen historiaan ja kulttuuriin. Rovaniemi-viikolla on jo vuosien ajan ollut moninaisia ja laajasti kiinnostavia tapahtumia ja vuonna 2022 kotiseutupäivät tuovat niihin vielä oman värikkään lisänsä. Samaan aikaan järjestetään myös kotiseutumuseon pihapiirissä Pöykkölässä suuret Sadonkorjuumarkkinat ja muita tapahtumia. Kotiseutupäivät ja niiden ohjelmat ovat kaikille avoimia.

Rovaniemellä päivien järjestelyiden päävastuu on kaupungin kulttuuripalveluilla. Päiviä suunnitellaan ja tehdään kuitenkin yhdessä monien eri toimijoiden kanssa. Jos haluat olla mukana tuottamassa hienoja päiviä, ota yhteyttä päivien ohjelmia koordinoiviin Roosa Nevalaan tai Tuija Alariestoon (etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi).