Tietosuojalauseke

Jäsenrekisteri ja Niinipuu-lehden osoiterekisteri

Rekisterinpitäjä: Mänttärin Sukuyhdistys ry.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste: Sukuyhdistyksen jäsenrekisteri, jonka pitäminen perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Henkilötietoryhmät: Nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Tietojen siirto kolmansiin maihin: Henkilötietoja ei siirretä ulkomaille.

Henkilötietojen säilyttämisaika: Tiedot säilytetään sukuyhdistyksen jäsenyyden keston ajan.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin: Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot ottamalla yhteyttä sukuyhdistykseen.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Henkilöllä on oikeus oikaista häntä koskevat tiedot ottamalla yhteyttä sukuyhdistykseen.

Oikeus tietojen poistamiseen: Henkilön erotessa jäsenyydestä henkilötiedot poistetaan rekisteristä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Henkilöllä on oikeus rajoittaa henkilötietoja antamalla vain itse rajaamansa yhteystiedot.

Vastustamisoikeus: Vain eroamalla jäsenyydestä henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Tieto oikeudesta peruuttaa suostumus milloin tahansa: Eroamalla jäsenyydestä henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä Tietosuojavaltuutetulle.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus: Henkilötietojen antaminen on jäsenyyteen perustuva vapaaehtoinen vaatimus.

Mistä henkilötiedot on saatu: Tiedot on saatu jäseneltä itseltään ja osoitetietoja voidaan tarvittaessa päivittää julkisista (Väestötietojärjestelmä, VTJ) lähteistä. Mänttärin Sukuyhdistys voi käyttää palveluidensa toteuttamisessa ja henkilötietojensa käsittelyssä myös kumppaneita ja palveluntarjoajia.

Sukutietorekisteri

Rekisterinpitäjä: Mänttärin Sukuyhdistys ry.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste: Sukututkimusrekisteri, jonka pitäminen perustuu suostumukseen.

Henkilötietoryhmät: Nimi, syntymä- ja kuolintiedot, koulutus, ammatti, sotilasarvo, yhteys sukuun ja perhetiedot. Sukutietokantaan ei ole tallennettu valokuvia.

Tietojen luovutus: Tietoja sukututkimusrekisteristä luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin ja niitä voidaan julkaista sukukirjoina.

Tietojen siirto kolmansiin maihin: Henkilötietoja ei siirretä ulkomaille

Henkilötietojen säilyttämisaika: Tiedot säilytetään toistaiseksi, kuitekin enintään siihen saakka, kun henkilö on käyttänyt tietojen poisto-oikeuttaan.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin: Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot ottamalla yhteyttä sukuyhdistykseen.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Henkilöllä on oikeus oikaista häntä koskevia tietoja.

Oikeus tietojen poistamiseen: Henkilöllä on oikeus poistaa tietonsa sukurekisteristä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Henkilöllä on oikeus rajoittaa henkilötietoja antamalla vain itse rajaamansa henkilötiedot.

Vastustamisoikeus: Henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ilmoittamalla siitä sukuyhdistykselle.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Tieto oikeudesta peruuttaa suostumus milloin tahansa: Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa.Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä Tietosuojavaltuutetulle.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus: Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoinen vaatimus.

Mistä henkilötiedot on saatu: Tiedot on saatu henkilöltä itseltään, julkaistuista sukututkimuksista ja julkisista arkistoista. Tietoja voidaan tarvittaessa päivittää julkisista lähteistä.

Tietojen suojaus: Tietojen suojauksessa on huomioitu hyvän lainsäädännön ja tietoturvallisuuden vaatimukset. Tiedot ovat sukututkijan käytössä ja pääosa tiedoista on julkaistu Mänttärin sukukirjassa (ISBN 951-97896-1 Karisto Oy, Hämeenlinna 2001).

Valokuva-arkisto

Arkiston pitäjä: Mänttärin Sukuyhdistys ry. ja Museovirasto

Tallennussopimus: Museovirasto saa käyttää vastaanottamaansa kuva-aineistoa vapaasti omassa näyttely-, opetus- ja tutkimustoiminnassaan. Kuvia, joissa on elossa olevia henkilöitä ei kuitenkaan saa käyttää näyttelytoiminnassa. Sukuyhdistys omistaa kuvat.

Kuvakokoelman ja -luettelotiedostojen säilytys: Säilytetään tietosuojamääräysten mukaisesti eikä niitä luovuteta Museoviraston ulkopuolisen asiakkaan käyttöön. Jos Museoviraston ulkopuolinen asiakas haluaa käyttää aineistoa omassa toiminnassaan tai julkaista kyseistä aineistoa, on hänen pyydettävä kirjallinen lupa sukuyhdistykseltä ja sovittava käyttökorvauksesta, josta 10 % tuloutetaan Museovirastolle.

Kuvaluetteloiden tiedot: Kuvien luovuttajat, kuvaajat, lähteet, kuvauspaikat ja -kohdat, kuvissa esiintyvien henkilöiden nimet

Sukumuseon esineluettelo

Museon ylläpitäjä ja omistaja: Mänttärin Sukuyhdistys ry.

Museon sijainti: Asemankulmantie 3, Liikkala, Kouvola

Museoesineiden luettelon tiedot: Perustiedot sukyhdistykselle lahjoitetuista esineistä, esineen alkuperäisen omistajan/omistajien nimitiedot, mahdolliset lahjoittajien nimitiedot

Esineluettelon säilytys: Luettelo on nähtävillä sukumuseolla. Sukumuseon esineistöstä on laadittu lisäksi diaariluettelo, joka on arkistoitu Kymenlaakson maakuntamuseoon.

Kuka on rekisterinpitäjä ja mihin voi ottaa yhteyttä?

Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimii Mänttärin Sukuyhdistys ry. osoitteessa PL 2, 46901 Inkeroinen.

Yksityisyydensuojaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella toimitus@niinipuu.fi.