Julkaisija ja kustantaja:
Mänttärin Sukuyhdistys ry.

Päätoimittaja:
Olli Sipilä
+ 358 40 543 1480
olli.sipila@niinipuu.fi

Toimitussihteeri:
Marko Wahlström
Näse-jutten katu 5 B 2, 06100 Porvoo
+ 358 400 552 235 (Niinipuu) tai + 358 400 434 529 (koti)
marko.wahlstrom@niinipuu.fi

Toimitus:
Juttuvinkit toimitukselle: toimitus@niinipuu.fi

  • Vakituiset avustajat: Vesa Vainio, Marjut Lehto, Terhi Puustijärvi, Marja Kytömäki, Jarmo Lehtomäki, Jarkko Mänttäri, Tuomas Mänttäri (sarjakuva) ja Hannu Mäkinen (valokuvaaja)
  • Taustatoimittaja: Eeva Puustinen, + 358 50 367 7049

Taitto ja sivunvalmistus:
Kirsi Juura, + 358 40 591 3339
tuotanto@niinipuu.fi

Ilmoitusmyynti:
Ilmoitusvaraukset: ilmoitukset@niinipuu.fi

Osoitteenmuutokset:
Marko Wahlström, + 358 400 552 235
osoitemuutos@niinipuu.fi

ISSN 1283-240X (painettu)
ISSN 2342-9755 (verkkojulkaisu)

Sosiaalinen media:
Facebook: @niinipuu
X: @NiinipuuMedia
Instagram: @niinipuu

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsen