Julkaisija ja kustantaja:
Mänttärin Sukuyhdistys ry., PL 2, 46901 Inkeroinen

Toimituksen yhteystiedot:
toimitus@niinipuu.fi tai etunimi.sukunimi@niinipuu.fi

Päätoimittaja:
Olli Sipilä
Jousitie 11 E 10, 01280 Vantaa
+ 358 40 543 1480
olli.sipila@niinipuu.fi

Toimitussihteeri:
Marko Wahlström
Näse-jutten katu 5 B 2, 06100 Porvoo
+ 358 400 434 529
marko.wahlstrom@niinipuu.fi

Art director, sivunvalmistus:
Kirsi Juura, + 358 40 591 3339
tuotanto@niinipuu.fi

Toimituskunta:
Eila Korjala, toimittaja, + 358 50 499 8957, eila.korjala@niinipuu.fi
Eeva Puustinen (taustatoimitus), + 358 50 367 7049

Ilmoitusmyynti:
Kaisu Venäläinen,
+ 358 400 552 235 (Niinipuu) tai +358 40 520 0243 (koti), ilmoitukset@niinipuu.fi

Osoitteenmuutokset:
Marko Wahlström, + 358 400 434 529
osoitemuutos@niinipuu.fi

ISSN 1283-240X (painettu)
ISSN 2342-9755 (verkkojulkaisu)

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsen