HELSINKI Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry ja Suomen arvostelijain liitto SARV järjestivät viime maaliskuussa Eduskunnan Kansalaisinfossa tiedotustilaisuuden ja vaalikeskustelun.

"Kulttuurilehdet ja mediapolitiikka” -paneelissa yhdeksän eri puolueen edustajat keskustelivat kulttuurilehtituesta, lehdentekijöiden toimintaedellytysten turvaamisesta sekä kulttuurikritiikin ja sananvapauden tärkeydestä.

Ennen paneelia julkaistiin Kultti ry:n 17 puolueelle tekemän kyselyn tulokset. Kaikki kyselyn vastanneet 11 puoluetta kannattivat kulttuurilehtien tuen pitämistä vähintään nykyisellään. Avustusta olivat valmiit nostamaan Vihreät, Vasemmistoliitto, SKP  ja Eläinoikeuspuolue. Paneelissa ymmärrystä korotukselle esimerkiksi Ruotsin vastaavan tuen tasolle tai ainakin indeksitarkistusten verran tuli laajemminkin.

Puoluekyselyssä muistutettiin myös siitä, että EU:n linjauksen mukaan jäsenmailla on mahdollisuus päättää itse lehtien tilausmaksujen arvonlisäverosta. Sen korottamista nykyisestä 10 prosentista ei kannattanut yksikään puolue. Sen sijaan osa kyselyyn vastanneista puolueista ja vielä useampi paneelin osallistuja näki vahvoja perusteita myös sen laskemiseen.

– Paneelikeskustelussa nousi esiin hyvin tärkeitä huomioita myös mediakasvatuksen merkityksestä, median kulutustottumusten muutoksista, postijakelun kustannuksista, digitaalisen murroksen haltuun ottamisesta, laadukkaan kulttuurikritiikin palkitsemisesta ja toimittajiin kohdistuvaan vihapuheeseen puuttumisesta, Kultti ry:n puheenjohtaja Tuomas Rantanen toteaa tyytyväisenä.

– Erityisen arvokas oli paneelissa toistunut huomio siitä, että median monimuotoisuuden tukemista ei kannata katsella ainoastaan lehtien tekijöiden näkökulmasta, vaan aivan erityisesti siltä kantilta, miten iso merkitys sillä on taiteen tekijöiden ja yleisön kohtaamisessa sekä demokratiaan kuuluvan yhteiskuntakritiikin alustana, hän jatkaa.

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti on vuonna 1991 perustettu pienlehtien kattojärjestö, jonka jäseninä on noin 200 lehteä. Lehdillä on yhteensä noin miljoona lukijaa.

Tästä voi katsoa Kultti ry:n vaalitilaisuuden videotallenteen: