KOUVOLA, SIPPOLA Sippola vahvistettiin Kymenlaakson tämän vuoden Vuoden kylä -palkinnon saajaksi Kymenlaakson liiton maakuntahallituksessa viime maanantaina. Virallinen palkitseminen on sovittu Sippolan iltatorin yhteyteen perjantaina 3.6.

Valinnan taustalla on Kymenlaakson Kylät ry:n, Leader Sepra ry:n ja Leader Pohjois-Kymen Kasvu ry:n edustajista koottu valintatoimikunta, joka kokoontui 8.3. pohtimaan kymenlaaksolaisen kylän, maaseututoimijan ja kylätoiminnan tiennäyttäjän valintoja. Toimikunta sai hakemuksia vuoden kyläksi kolme ja henkilövalinnoiksi tehtiin kaksi ehdotusta.

Kymenlaaksossa vuoden kylä on valittu jo 24 vuoden ajan. Kuluvan vuoden kymenlaaksolaiset valinnat toimitetaan Suomen Kylät ry:n koordinoimaan valtakunnalliseen Suomen Vuoden kylä -kilpailuun vuonna 2023.

Sipoolassa järjestetään aktiivisesti talkoita.

Sippola on nykyisin noin 750 asukkaan aktiivinen kylä

Kouvolassa sijaitseva Sippola on noin 750 asukkaan kylä, jossa järjestetään erilaisia tapahtumia ja aktiviteetteja sekä talkoillaan. Kyläläiset vaikuttavatyhdessä kylän hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi sekä palveluiden säilyttämiseksi.

Sippukylät ry:n tekemästä hakemuksesta nousee vahvasti esille yhteisöllisyys, yhteistyö, osaaminen ja tulevaisuuteensuuntautuneisuus.

– Sippolassa on pitkät perinteet yhdistystoiminnassa sekä tapahtumien ja toiminnan järjestämisessä. Vapaa-ajalle löytyy monipuolisia vaihtoehtoja harrastamiselle. Sippolasta löytyvät hyvät peruspalvelut, luonto on lähellä, kulttuuria arvostetaan ja perinteitä pidetään yllä.

Samanaikaisesti Sippola on kuitenkin valmis myös uusiutumaan ja kehittymään.

– Tämä näkyy yksittäisten ihmisten halusta tehdä yhdessä asioita viihtyvyyden ja elinvoimaisuuden kehittämiseksi. Tartutaan tilaisuuteen tuoda Jättömaa-festarit kylään, uudistetaan perinteisiä tapahtumia, puututaan mahdollisiin epäkohtiin sekä haetaan rohkeasti erilaisia hankerahoituksia viihtyvyyden kehittämiseen tähtääviin projekteihin, hakemuksessa todetaan.

Sippola mainitaan Vehkalahden saarnahuoneena jo vuonna 1693. Kappeliseurakunnaksi se muodostettiin vuonna 1823 ja seurakunta itsenäistyi vuonna 1861. Sippolan kunta yhdistettiin vuonna 1975 Anjalan kunnan kanssa Anjalankosken kauppalaksi, josta tuli kaupunki 1977. Vuonna 2009 Anjalankoski liittyi uuteen Kouvolaan.

Sippola on yksi Mänttärin suvun keskeisistä asuinalueista. Suvun juurikylä Liikkala oli aikoinaan yksi Sippolan kunnan rekisterikylistä.

Vuoden kylässä järjestetään myös kylätoreja.

Vapaa-ajan asukkaat jäivät etätöihin Sippolan alueelle

Kylän elinvoimaisuuden lisäämiseen tähdätään muun muassa kasvattamalla Sippolan tunnettuutta ja tekemällä kylästä houkutteleva asumiskohde muun muassa alueellisella vaikuttamisella peruspalveluiden säilyttämiseksi.

Esimerkiksi etätyöskentelymahdollisuuksien, kulttuurihistoriallisten perinnekohteiden ja hyvien harrastusmahdollisuuksien markkinointia pidetään kylällä ensiarvoisen tärkeänä.

– Kylän toiminnasta viestitään aktiivisesti eri kanavia hyödyntäen. Korona-aikana kehitettiin uudenlaisia tapoja toimia yhdessä. Kylän viihtyvyyden eteen on tehty töitä ja muun muassa korona-aikana runsas määrä vapaa-ajan asukkaita jäikin alueelle etätyöhön.

Virolahtelaisen Takatalo & Tompuri -panimon toimitusjohtaja Mikko Suur-Uski on valittu Kymenlaakson vuoden maaseututoimijaksi. Kuvassa myös panimoyrityksen hallinnosta vastaava Marjo Suur-Uski.

Vuoden maaseututoimija ja kylätoiminnan tiennäyttäjä

Virolahtelaisen Takatalo &Tompuri -pienpanimon yrittäjä Mikko Suur-Uski valittiin vuoden maaseututoimijaksi

– Hän on kymenlaaksolaisen maaseutuyrittämisen ja -idyllin ruumiillistuma, joka positiivisella ja rohkealla asenteella ja asiantuntemuksella tuo kymenlaaksolaista maaseutua suuren kansan tietoisuuteen, perusteluiissa todetaan.

Keittiömestarina toimineen Suur-Uskin maanviljelijän ura alkoi noin kahdeksan vuotta sitten, kun hän muutti takaisin kotitilalleen Virolahdelle. Tänä vuonna Takatalo-tila viettää 330-vuotisjuhlavuotta.

Kylätoiminnan tiennäyttäjäksi valittiin pyhtääläinen Terhi Kunelius. Häntä kuvaillaan Pyhtään positiiviseksi puuhanaiseksi, joka monitieteellisesti- ja taiteellisesti omalla toiminnallaan elävöittää kyliä.

Kunelius on toiminut tuottajana Pyhtään harrastajateatterissa sekä järjestänyt lukuisia kulttuuritapahtumia muun muassa Pyhtään entisen kunnan vaivaistalon navetassa. Hän oli myös osallisena projektissa, jossa moottoritien varteen rakennettiin palmumetsä tynnyreistä. Valokuva- ja taidenäyttelyjä on myös putkahdellut ympäri Pyhtäätä Terhin avustuksella.

Kunelius on aiemmin toiminut aktiivisena Yrittäjänaiset ry:ssä, Pyhtään yrittäjät ry:ssä sekä on perustajana Kotipaikka Pyhtää ry:ssä ja Avoraami Oy:ssa, joista jälkimmäisessä hän toimii myös toimitusjohtajana. Tällä hetkellä Kunelius toimii hallintojohtajana Aeronautica Arena Oy:ssa.

Vuoden kylä 2022 -plakaatti luovutetaan Sippolan iltatorin yhteydessä perjantaina 3.6.

FAKTA
Kymenlaakson vuoden kylät 1993–2022

 • 1993 Suur-Miehikkälä, Miehikkälä
 • 1994 Ruotsinpyhtään kirkonkylä, Ruotsinpyhtää (Loviisa)
 • 1997 Muurikkala, Miehikkälä
 • 1998 Järvi-Anjala (Ahvio, Muhniemi, Korvenkylä, Junkkari ja Kaukasuo), Anjalankoski
 • 2003 Salo-Miehikkälä, Miehikkälä
 • 2004 Enäjärvi, Anjalankoski
 • 2005 Siikava, Jaala
 • 2006 Klamila, Virolahti
 • 2007 Niinimäki-Teuroinen, Elimäki
 • 2008 Kaunissaari, Pyhtää
 • 2009 Kuutsalo, Kotka
 • 2010 Tirva, Kouvola
 • 2011 Maakansa, Iitti
 • 2012 Suur-Miehikkälä, Miehikkälä
 • 2013 Verla, Kouvola
 • 2014 Vuolenkoski, Iitti
 • 2015 Pyhältö, Hamina
 • 2016 Klamila, Virolahti
 • 2017 Ummeljoki, Kouvola
 • 2018 Kannusjärvi-Kitula, Hamina
 • 2019 Tiutinen, Kotka
 • 2020 Myllykoski, Kouvola
 • 2021 Mäntlahti, Hamina
 • 2022 Sippola, Kouvola