HELSINKI Suomen Kotiseutuliitto vetoaa kuntiin ja vuokranantajiin, jotta nämä tukisivat yleishyödyllisiä yhdistyksiä. Yhdistykset ovat vaikeuksissa ja rakennusperintö uhattuna vuokratulojen romahdettua.

Kotiseutuliitto kehottaa jäsenyhdistyksiään olemaan heti aktiivisesti yhteydessä kuntaan tai vuokranantajaan ja neuvottelemaan ajoissa oman vuokransa ja muiden kuukausittaisten kulujen ensisijaisesta maksuvapaudesta ja tukipaketeista.

– Koronaviruksen aiheuttamat tilaisuuksien peruuntumiset ja kokoontumiskiellot ovat lamauttaneet satojen yhdistysten toiminnan eri puolilla Suomea. Yhdistysten keskeinen tulonhankintakeino eli seurantalojen ja asukastilojen edelleenvuokraus on tyrehtynyt, liitto toteaa julkilausumassaan.

Suomen Kotiseutuliitto on huolissaan näiden kolmannen sektorin tärkeää yleishyödyllistä toimintaa harjoittavien yhdistysten taloudellisesta asemasta.

– Moni yhdistys toimii vuokratiloissa tai omistaa kiinteistön, jota ei voi tällä hetkellä käyttää tai vuokrata. Tilan vuokraaminen eteenpäin muille toimijoille on tärkein tulotekijä, joka mahdollistaa rakennuksen huollon, ylläpidon ja yhdistyksen oman tilavuokran tai kiinteistöverojen maksun.

Yhdistyksille kertyy viikko viikolta huomattavia kuluja kiinteistöistä, joita ei voida käyttää. Esimerkiksi maamme sadat seurantalot ovat yleensä vanhoja ja isokokoisia rakennuksia, ja niiden lämmitys- sekä muut normaalit ylläpitokustannukset ovat korkeita.

– Yhdistysten omistamat tai vuokraamat talot ovat usein myös kulttuurihistoriallisesti merkittäviä ja varsin iäkkäitä kiinteistöjä. Lisäksi yhdistysten hallinnoima rakennusperintö vaatii jatkuvaa huoltoa ja suunnitelmallisia laajoja korjaushankkeita. Taloudelliset vaikeudet eivät ainoastaan lamaannuta yhdistysten yhteiskunnallisesti hyödyllistä toimintaa, vaan siirtävät myös talojen korjauksia, mikä muodostaa uhan arvokiinteistöjen säilymiselle, Kotiseutuliitto muistuttaa.

Yhdistykset taloudellisissa vaikeuksissa vuokratulojen romahdettua

Seurantalot ovat menettämässä koko parhaan vuokrasesongin, kevään ja kesän. Talojen varauskalenterit ovat tyhjillään syksyyn asti. Poikkeusolot ovat saaneet ihmiset varovaisiksi ja varauksia ei siirretä tulevaisuuteen vaan ne perutaan kokonaan. Normaalisti sesongin aikana kerätään tulot koko vuoden kuluihin.

– Yleishyödyllisillä, voittoa tavoittelemattomilla yhdistyksillä ei usein ole puskurirahastoja poikkeusolojen varalle. Tulojen romahdus on ajamassa yhdistyksiä taloudellisiin vaikeuksiin.

Suomen Kotiseutuliitto vetoaa yhdistysten tilojen vuokranantajiin ja kotikuntiin, ja pyytää näitä tukemaan yhdistyksiä: Monissa tapauksissa seurantalossa vuokralla oleva yhdistys voi olla umpikujan edessä ja tarvitsee kipeästi vuokrien anteeksiantoa. Vuokramaksun lykkäys tulevaisuuteen ei auta tässä tilanteessa.

– Ne yhdistykset, jotka omistavat itse kiinteistönsä, tarvitsevat taloudellista tukea talojensa suuriin ylläpitokustannuksiin, kuten lämmityskuluihin sekä korjauksiin. Yhdistykset eivät tarvitse tukea ainoastaan pandemian ajalle vaan myös sitä seuraaville kuukausille. Vaikka kokoontumiskielto purettaisiin toukokuussa, on odotettavissa, että vuokraustoiminta elpyy hitaasti.