ETELÄ-SUOMI–KESKI-SUOMI Koronavirusepidemiasta johtuva poikkeustilanne pakotti Mänttärin Sukuyhdistyksen keksimään luovia ratkaisuja kevään valtuuskunnan kokouksen, kuten myös yhdistyksen muiden kokousten järjestämiseksi.

Valtuuskunnan oli määrä pitää vuosittainen kevätkokouksensa Lahdessa tänään lauantaina, mutta se jouduttiin peruuttamaan koronavirustilanteen aiheuttamien kokoontumisrajoitusten johdosta. Sukuyhdistys päätti ottaa käyttöön etäkokouksen.

– Olemme joutuneet sopeuttamaan toimintojamme, kuten niin moni muukin yhdistys ja toimija tällä hetkellä maassamme, valtuuskunnan puheenjohtaja Anssi Paasivirta sanoi.

Valtuuskunnan kokouksen yhteyksiä testattiin jo edellisenä lauantaina. Kuva: Marko Wahlström

Valtuuskunnan kokouksen testiajo suoritettiin jo viime viikon lauantaina, jotta kaikki kokouksee liittyvät tekniset asiat saatiin varmistettua.

– Testaus sujui hyvin, ja muutamaa havaittua ongelmakohtaa lukuunottamatta valtuuskunnan jäsenet pääsivät linjoille, etäkokokouksen teknisistä ratkaisuista vastannut valtuuskunnan varapuheenjohtaja Olli Sipilä kertoi.

Etäkokous toteutettiin Googlen Meet-sovelluksen avulla.

Linjoilla oli yhteensä 24 valtuuskunnan jäsentä

Valtuuskunnan lauantaiseen kokoukseen linjoille ilmaantui 24 valtuuskunnan 30:stä jäsenestä. Lisäksi kokoukseen osallistui suvun kunniajäsenistä Jorma Mänttäri. Paikalla olivat myös valtuuskuntaan kuulumaton johtokunnan jäsen Minna Mänttäri ja Niinipuu-lehden toimitussihteeri.

Kokouksen osallistujat istuivat kotonaan Helsingissä, Hämeenkoskella, Espoossa, Haminassa, Jyväskylässä, Kotkassa, Kouvolassa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Loimaalla, Pornaisissa, Porvoossa, Tampereella, Tuusulassa ja Vantaalla.

Valtuuskunta hyväksyi keskusteluiden jälkeen viime vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, antoi johtokunnalle vastuuvapauden sekä vahvisti toimintasuunnitelman ja talousarvion kuluvalle vuodelle.

Valtuuskunta valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi uudelleen vantaalaisen Olli Sipilän kuluvalle vuodelle. Johtokuntaan valittiin uutena jäsenenä Maija Vanhala Kotkasta haminalaisen Sirpa Pohjolaisen luovuttua paikastaan. Johtokuntaan valittiin udelleen Kaisu Venäläinen Haminasta, Minna Mänttäri Kouvolasta, Sari Riivari Haminastta, Erkki Mänttäri Kouvolasta, Eetu Pesu Kouvolasta ja Ari Lehtomäki Kouvolasta.

Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi valittiin uudelleen kouvolalalainen Jarmo Lehtomäki ja helsinkiläinen Petra Nyman sekä heidän varahenkilöiksi pornaislainen Kari-Matti Sahala ja helsinkiläinen Aki Mänttäri.

Niinipuun toimitussihteeri Marko Wahlström seurasi valtuuskunnan kokouksen kulkua Porvoosta käsin. Kokouksen osallistujat valtasivat hänen tietokoneen ruudun Google Meet Grid View -lisäsovelluksen avulla. Kuva: Marko Wahlström

Valtuuskunta uudisti sääntöjä

Lyhyen kokoustauon jälkeen valtuuskunta pureutui kevätkokouksen esityslistan tärkeimpään asiaan eli Mänttärin Sukuyhdistyksen sääntöjen uudistamiseen.

– Säännöt on uudistettava, koska yhdistyslainsäädäntö on radikaalisti muuttunut nykyisten, vuonna 1964 rekisteröityjen sääntöjen jälkeen. Toisaalta suurin syy on se, että sukuyhdistyksen toiminta on kaikkea muuta kuin nykysäännöt osoittavat, valtuuskunnan puheenjohtaja Anssi Paasivirta totesi alustuksessaan.

Hän korosti myös, että sääntöjen uudistamisen yhtenä tavoitteena on saattaa sukuyhdistys nykyistä enemmän kohti yleishyödyllisyyttä.

– Sääntöuudistus on todella tärkeä asia sukuyhdistyksen tulevaisuuden toiminnan kannalta, Paasivirta jatkoi.

– Sääntömuutos on tärkeä ja välttämätön asia nykytilanteessa, kunniajäsen Jorma Mänttäri kommentoi puheenvuorossaan. Kuva: Olli Sipilä

Sukuyhdistyksen sääntömuutoksen käsittelyn aikana valtuuskunnassa käytettiin useita puheenvuoroja niin yleiskeskustelussa kuin pykäläkohtaisen käsittelyn aikana.

– Työryhmä on tehnyt erinomaisen hyvää työtä. Yleishyödyllisyys on meidän kannalta ehdottomasti välttämätön toimenpide. Isoista linjoista ei ole huomautettavaa, helsinkiläinen Aki Mänttäri kommentoi.

Helsinkiläinen Tuomas Mänttäri kiitteli hyvästä pohjatyöstä ja perusteellisesti tehdystä valmistelusta. Häntä komppasivat lahtelainen Tiina Nikkinen ja jyväskyläläinen Jarkko Mänttäri.

– Sääntömuutos on välttämättömyys tässä tilanteessa. Asiassa on tehty hyvä ja perusteellinen pohjatyö, suvun kunniajäsen, valtuuskunnan edellinen, pitkäaikainen puheenjohtaja Jorma Mänttäri kiitteli.

Kuluneen talvikauden aikana työryhmän työstämä ja johtokunnan esittämä luonnos hioutui valtuuskuntakäsittelyssä. Eniten keskustelua herätti uusi sääntöpykälä, joka määrittelee laajasti sukuyhdistyksen tavoitteita ja tehtäviä.

– Sukuyhdistys voi myöntää stipendejä ja avustaa vaikeuksissa olevia, valtuuskunnan puheenjohtaja Olli Sipilä muotoili kohdan, jota valtuuskunta hioi pitkään.

– Voi-sana on hyvä. Se ei velvoita, mutta antaa mahdollisuuden reagoida isoihinkin kriiseihin, joita yhteiskunnassa saattaa tulla vastaan, loimaalainen Iina Wahlström täsmensi.

Haminalaisen Sari Riivarin ehdotuksesta ja Jarkko Mänttärin kannattamana uusiin sääntöihin kirjataan, että sukukokous pidetään joka neljäs vuosi vuoden loppupuoliskolla suvun kantasijoilla Liikkalan Mänttärinmäellä tai muualla Kymenlaakson alueella.

Valtuuskunnan kokouksessa oli linjoila yhtä aikaa 27 henkilöä, joista valtuuskunnan jäseniä oli 24. Kuva: Marko Wahlström

Äänestys valtuuskunnan kokousrytmistä

Sääntömuutoksen käsittelyn yhteydessä valtuuskunta joutui äänestämään vain kerran päättäessään valtuuskunnan vuosittaisten kokousten määrästä.

– Yhden kokouksen malli on toimiva. Valtuuskunnan rooli tulisi enemmänkin olla tulevaisuuteen katsova, kouvolalalainen Markku Pakkanen korosti.

Äänin 13–9 valtuuskunta päätti, että nykyinen yhden kokouksen rytmi säilyy myös nykysäännöissä. Kahden valtuuskunnan jäsenen ääni jouduttiin merkitsemään tyhjäksi kuuluvuusongelman takia.

Valtuuskunnan hyväksymä sääntömuutosehdotus lähetetään Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) ennakkotarkastusta varten. Nykysääntöjen mukaan valtuuskunta kutsutaan vielä koolle ylimääräiseen kokoukseen sääntöehdotuksen lopullista hyväksymistä varten.

Sääntömuutoksen hyväksyy sukukokous, joka pidetään poikkeuksellsesti Liikkalan VPK-talolla ensi lokakuun lopulla.

Kokouksensa lopuksi valtuuskunta evästi Kari-Matti Sahalaa ja Olli Sipilää luonnostelemaan suunnitelman sukututkimusjaoston herättämisestä henkiin valtuuskunnan ylimääräiseen kokoukseen mennessä.

– Akuuteimpina asioina ovat uusien tietojen syöttäminen sukutietokantaan ja uusien sukuhaarojen (muun muassa Reiden sukuhaara) tutkimuksen aloittaminen. Lisäksi geenitutkimuksen jatko on oma osionsa, Sipilä totesi.

Johtokunta jäi valtuuskunnan kokouksen jälkeen linjoille järjestäytymiskokoukseensa. Johtokunnan tuore vahvistus Maija Vanhala keskirivissä toinen vasemmalta. Kuva: Olli Sipilä

Johtokunta järjestäytyi – Sihteerin tehtävät jaettiin kahdelle

Kolmituntisen valtuuskunnan kokouksen päätteeksi johtokunta piti järjestäytymiskokouksensa. Puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Kaisu Venäläinen, varapuheenjohtajaksi Minna Mänttäri, taloudenhoitajaksi Sari Riivari, nuorisovastaavaksi Eetu Pesu ja museovastaavaksi Ari Lehtomäki.

Sihteerin tehtävä päätettiin jakaa kahden henkilön kesken. Pitkään tehtävää hoitanut Erkki Mänttäri sai avukseen johtokunnan uuden jäsenen, kotkalaisen Maija Vanhalan.

Lisäksi johtokunta nimesi lokakuun sukukokouksessa valittavan uuden valtuuskunnan valintatyöryhmän, johon kuuluvat valtuuskunnan puheenjohtajat Anssi Paasivirta ja Olli Sipilä, johtokunnan puheenjohtajat Kaisu Venäläinen ja Minna Mänttäri sekä kunniajäsen Jorma Mänttäri.

– Valtuuskunnan jäsenistö on koottu aina niin, että suvun eri sukuhaarat ja paikkakunnat ovat mahdollisimman hyvin edustettuina, valtuuskuntaa kaksi nelivuotiskautta luotsannut puheenjohtaja Anssi Paasivirta korosti.