Sähkeet

Kotiseutuliitto: Koronavirus estää myös yhdistysten kokoontumisia

13.03.2020

HELSINKI Tällä hetkellä on voimassa suositus, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta tilaisuuksien järjestämistä. Lähikontaktien välttäminen on juuri nyt tärkeintä, ja etenkin riskiryhmiä tulee suojella. Riskiryhmiin kuuluvat ikäihmiset – arvio tällä hetkellä, että riski koskee etenkin yli 70-vuotiaita –  ja henkilöt, joilla on jokin perussairaus.

– Suositamme yhdistyksiä toimimaan omaa harkintaa käyttäen, riskit kullakin paikkakunnalla arvioiden. Tilanne elää koko ajan. Moni organisaatio on jo ottanut rajaksi, että yli 30 hengen tilaisuudet perutaan, siirretään tai pidetään etäyhteyksien välityksellä, Suomen Kotiseutuliitto ohjeistaa jäsenyhdistyksiään.

Kevätkokouksen siirto vaikkapa touko–kesäkuulle voisi olla parempi kuin jättää kokonaan väliin, vaikka säännöt määräisivät kokouksen pidettäväksi aiemmin.

– Kannattaa tiedottaa aktiivisesti yhdistyksen jäsenille, jos kevätkokous perutaan tai siirretään. Siirto on näkemyksemme mukaan parempi kuin suuren kokouksen järjestäminen nyt epidemia-aikaan. Sama ohjeistus koskee myös muita yleisötapahtumia.

Jos kokoukseen tai tapahtumaan odotetaan vain pientä määrää ihmisiä, niin tämän hetkisen tiedon mukaan sen voi järjestää. Tällöin kaikkien on huomioitava virusten leviämistä ehkäisevät toimintatavat ja huolellinen käsihygienia. Esimerkiksi Kotiseutuliitto ei vielä peru kategorisesti omia kokouksiaan, mutta Kotiseutuliiton tilaisuuksissa on kättelykielto.