Sähkeet

Kotiseutuliitto: Yhdistysten kokoukset ja tapahtumat tulee perua, siirtää tai pitää etänä

17.03.2020

HELSINKI Koronavirus estää myös yhdistysten kokoontumisia. Tällä hetkellä on voimassa suositus, että kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet perutaan ainakin 13.4. asti. Suomen Kotiseutuliitto suosittaa kaikkien kasvokkain pidettävien kokousten ja tapahtumien perumista tänä ajankohtana. 

Pandemian hillitsemiseen tähtäävät viranomaistoimet menevät monen muun asian edelle. Yhdistystoimijat voivat melko turvallisesti lähteä siitä, että yhdistyslaki ja yhdistysten omat säännöt ovat toissijaisia joukkokokoontumisten kieltoihin ja/tai suosituksiin nähden.

– Lähikontaktien välttäminen on juuri nyt tärkeintä, ja etenkin riskiryhmiä tulee suojella. Riskiryhmiin kuuluvat ikäihmiset ja henkilöt, joilla on jokin perussairaus. Suositamme yhdistyksiä toimimaan omaa harkintaa käyttäen, riskit kullakin paikkakunnalla arvioiden. Tilanne elää koko ajan. 

Ohjeet etäkokouksen pitämiseen löytyvät Kotiseutuliiton tietopankista.

– Yleinen ohje yhdistyksille on tietysti, että niiden tulee noudattaa yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä. Jos yhdistys jättää kevätkokouksensa pitämättä, niin esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallituksella ei ole ohjeistusta siihen, mitä yhdistyksen pitäisi erityisesti ottaa huomioon tuollaisessa tilanteessa.  PRH:sta kerrotaan, että heidän tehtävänään ei ole valvoa, että yhdistykset järjestävät sääntömääräiset kokouksensa ajallaan. Varsinaisesti tätä ei valvo kukaan muukaan, mutta yhdistyksen jäsen voi riitauttaa asian, jos katsoo että yhdistys ei ole toiminut oikein.