ESPOO, LEPPÄVAARA Sukuseurojen keskusliitto (SSK) piti sääntömääräisen syyskokouksensa liiton sääntöjen mukaan pelkästään fyysisenä kokouksena liiton toimiston yhteydessä Albergan kartanolla Espoon Leppävaarassa 13.11.

Liitto on voinut tähän asti hyödyntää pandemia-ajan kokoontumisohjetta valtioneuvoston poikkausajan asetukseen perustuen. Asetuksen voimassaolo päättyi syyskuun lopulla.

– Mikäli jatkossa haluamme myös mahdollistaa etäosallistumisen, tulee meidän tehdä sääntömuutos, liittohallituksen puheenjohtaja Teuvo Parviainen sanoi.

Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä 18-henkinen kokousväki kävi antoisan keskustelun keskusliiton kokouskäytännöstä tulevaisuudessa.

– Hallitukselle evästyksenä todettakoon, että ensisijaisesti haluamme kokoontua livenä kasvokkain, mutta hallituksen tulisi etupainotteisesti miettiä liiton sääntöjen uudistamista, jotta etäosallistuminen olisi mahdollista, kokouksen puheenjohtajana toiminut Pirkko Taskinen tiivisti keskustelun annin.

"Useassa seurassa eletty kiireisiäkin aikoja"

Liittohallituksen puheenjohtaja Teuvo Parviainen iloitsi jälleennäkemisestä ja keskusteluista jäsenseurojen edustajien kanssa.

– Koko vuosi 2020 ja vielä viime talvi olivat hiljaiselon aikaa. Kesällä monessa sukuseurassa toiminta heräsi uudelleen eloon ja tapahtumia on voitu järjestää. Useassa seurassa on eletty nyt syksyllä jopa kiireisiäkin aikoja kokousten merkeissä, hän sanoi avatessaan syyskokouksen.

Sukuseurojen keskusliittoon kuuluu tällä hetkellä noin 115 jäsenseuraa. Maassamme toimii noin 600 erilaista sukuseuraa tai -yhteisöä.

Syyskokoukseen osallistui noin 20 eri sukuseurojen edustajaa.

Jäsenmaksut ja Sukuviestin tilaushinnat ennallaan

Syyskokous päätti yksimielisesti hallituksen esityksen mukaan pitää jäsen- ja kannatusjäsenmaksut ennallaan ensi vuonna.

Keskusliitolla on käytössään neliportainen jäsenmaksumalli, jonka mukaan yhteisön kannatusjäsenmaksu on 100 euroa, enintään 150 maksavan jäsenen seuran jäsenmaksu on 190 euroa, enintään 300 jäsenen seuralta peritään 330 euron jäsenmaksu ja yli 300 maksavan jäsenen jäsenen sukuseuran jäsenmaksu on 450 euroa.

Yksityishenkilöiden vuosittainen kannatusjäsenmaksu on 45 euroa.

Syyskokous päätti esityksen mukaan pitää myös liiton julkaiseman ja viisi kertaa vuodessa ilmestyvän Sukuviesti-lehden tilaushinnat ennallaan.

Rintamerkki ansiomitalin rinnalle

Keskusliiton toimintasuunnitelma ja talousarvio päätettiin hyväksyä pääosin hallituksen tekemässä muodossa.

Koiviston Kurkien sukuseura ry:n kokousedustaja Juha-Veikko Kurjen esityksestä syyskokous päätti, että liiton ansiomitalin rinnalle otetaan käyttöön mitalia vastaava rintamerkki, jota mitalin saaja voi pitää arkisemmissa sukutilaisuuksissa.

– Tilaisuuksia, joissa itse ansiomitalia voi kantaa, ei ole  kovin monia, Kurki perusteli esitystään.

Jäsenhankintakampanja jatkuu

Hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaan keskusliitto pyrkii jatkossakin vaikuttamaan sukuseurojen verokohteluun sillä periaatteella, että sukuseurat ovat yleishyödyllistä toimintaa.

– Tulemme myös jatkamaan hallituksessa vuonna 2019 aloitettua jäsenhankintakampanjaa. Kampanja on tähän asti tuottanut jonkin verran yhteydenottoja ja myls uusia jäsenseuroja, hallituksen puheenjohtaja Teuvo Parviainen kertoi.

Jäsenistön edunvalvonnan terävöittäminen on toimintasuunnitelmassa.

– Otamme aktiivisesti kantaa muun muassa tietosuojaan yhdessä kumppaneidemme, kuten Suomen Sukututkimusseuran, kanssa, Parviainen jatkoi.

Keskusliitto jatkaa Sukuviestin julkaisemista ajatuksella "Sukuhistoria on täynnä löytöjä".

– Lehden julkaiseminen vaatii toki kehitystyötä varsinkin levikin ja lukijamäärän kasvattamisen osalta, Parviainen sanoi.

Liiton talousarvio hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa.

Teuvo Parviainen jatkaa puheenjohtajana

Sukuseurojen Keskusliiton vaalivaliokunnan esityksen mukaan syyskokous valitsi Teuvo Parviaisen Parviaisten sukuseura ry:stä jatkamaan liiton puheenjohtajana myös ensi vuonna.

Hallituksen muiksi jäseniksi vuosille 2022–2024 valittiin Juha Ilmonen Voutilainen-Smolander sukuseura ry:stä, Risto Pentikäinen Pentikäisten Sukuseura ry:stä, Veli-Pekka Ruuskanen Ruuskanen-Ruuska sukuseura ry:stä, Kaisa-Leena Saastamoinen Saastamoisen Sukuseura ry:stä ja Anna-Liisa Tenhunen Pietikäisten Sukuseura ry:stä.

Liittohallituksessa jatkavat Iiris Laine Koiviston Kurkien Sukuseura ry:stä, Satu Hirvikoski Hirvikoski-sukuseura ry:stä, Aimo Leskelä Itkosten Sukukunta ry:stä ja Juhani Mykrä Sassi sukuyhdistys ry:stä.

Vaalivaliokuntaan kuuluivat puheenjohtajana Pirkko Taskinen sekä jäseninä Matias Eronen, Eija Heiskanen ja Risto Kärkkäinen.