VANTAA Viestintä ja tiedottaminen nousivat esille useissa puheenvuoroissa, joita sukuseurojen edustajat käyttivät Sukuseurojen Keskusliiton syyskokouksessa, joka pidettiin Kuulutko sukuuni -tapahtuman yhteydessä Vantaalla viime lauantaina.

Keskusteluissa tuli esiin muun muassa sosiaalisen median hyödyntäminen osana liiton tiedottamista paikallisten sukuseurojen suuntaan.

– Liiton tunnettuutta tulisi myös lisätä paikallisesti esimerkiksi tietoisku-tyyppisen tiedotemateriaalin toimittamisella paikallisten lehtien käyttöön, kokouksessa esitettiin.

Kokousväki pohti Sukuseurojen Keskusliiton näkyvyyden lisäämistä niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Vantaalla järjestetyssä Kuulutko sukuuni -tapahtumassa liitolla oli oma osasto.

Kokousväki oli jossain määrin huolissaan liiton nykyisestä jäsenmäärästä. Liittoon kuuluu tällä hetkellä 110 jäsenseuraa, mikä on hieman alle 10 prosenttia Suomessa toimivista sukuseuroista.

– Eivätkö sukuseurat tiedä liiton olemassaolosta riittävästi vai eivätkö liiton tarjoamat jäsenedut houkuttele liittymään jäseneksi, salissa käytetyissä puheenvuoroissa todettiin.

Liittoon kuuluvissa jäsenseuroissa on yhteensä noin 30 000 henkilöjäsentä. Lisäksi liitolla on noin 1 000 kannattajajäsentä.

Hallituksen puheenjohtaja Irina Baehr-Alexandrowsky (vas.) ja pääsihteeri Eine Kuismin valmistautuvat liiton syyskokouksen alkuun.

"Liiton talous kunnossa – tästä on hyvä jatkaa"

Syyskokous valitsi keskusliiton hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Irina Baehr-Alexandrowsky Bär-Bähr-sukuseurasta. Hän nousi liiton puheenjohtajaksi ensimmäisenä naisena syksyllä 2015.

– Nyt on liiton talous kunnossa. Tästä on hyvä lähteä jatkamaan sukuseurojen eduksi tehtävää työtä, hän kiitti kokousväkeä saamastaan luottamuksesta.

Vaalivaliokunnan esityksestä hallitukseen valittiin kolmivuotiskaudeksi 2019-2021 uudelleen erovuorossa ollut Urpo Pietikäinen Pietikäisten sukuseurasta. Lisäksi hallitukseen valittiin uusina Juha Ilmoniemi Voutilainen-Smolander sukuseurasta, Risto Pentikäinen Pentikäisten Sukuseurasta ja Veli-Pekka Ruuskanen Ruuskanen-Ruuska sukuseurasta.

Lisäksi hallituksessa jatkavat vielä yhden kolmivuotiskauden Anssi Paasivirta Mänttärin Sukuyhdistyksestä, Satu Hirvikoski Hirvikoski-sukuseurasta, Iiris Laine Koiviston Kurkien sukuseurasta ja Teuvo Parviainen Parviaisten sukuseurasta.

Syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion ensi vuodelle sekä liittymis- ja kannatusjäsenmaksut sekä valitsi liitolle toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan.

Sukuseurojen Keskusliitto täyttää ensi vuonna 40 vuotta, sillä liitto on perustettu vuonna 1979.