ETELÄ-SUOMI–KESKI-SUOMI Sukukokouksessa Kouvolan Liikkalassa viime lokakuussa valittu 29-jäseninen valtuuskunta piti nelivuotisen toimikautensa ensimmäisen kokouksensa etäkokouksena eilen lauantaina.

Rutiiniasioiden lisäksi valtuuskunta valitsi valtuuskunnalle varapuheenjohtajan, Mänttärin Sukuyhdistykselle uuden hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan sekä yhdistyksen toiminnantarkastajat varahenkilöineen.

Valtuuskunnan kokoukseen osallistui yhteensä 24 valtuuskunnan jäsentä. Lisäksi kokouksessa oli läsnä vanha hallitus lähes kokonaisuudessaan, yksi kunniajäsen, valtuuskunnan entinen puheenjohtaja ja Niinipuu-lehden toimitussihteeri.

Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä valtuuskunnan  jäsenet ja kokouksen muut osallistujat esittäytyivät lyhyesti. Valtuuskunnan puheenjohtaja Olli Sipilä loi myös katsauksen sukuyhdistyksen historiaan ja toimintoihin.

Valtuuskunnan uusi puheenjohtaja Olli Sipilä luotsasi uuden valtuuskunnan ensimmäistä kokousta, joka pidettiin etäkokouksena.

"Tämä tuli täydellisenä yllätyksenä"!

Lokakuun sukukokouksen suomin valtuutuksin valtuuskunta päätti hallituksen nimeämän valmistelutyöryhmän ehdotuksen mukaan kutsua Mänttärin Sukuyhdistyksen 11. kunniajäseneksi valtuuskunnan edellisen puheenjohtajan Anssi Paasivirran.

– Paasivirran puheenjohtajakaudella sukuyhdistys on ottanut uusia, innovatiivisia askelia suvun toiminnassa: kestävän kehityksen periaatteet ensimmäisenä sukuyhdistyksenä, geneettinen sukututkimushanke ja virtuaalisen sukumuseon ensiaskeleet, perusteluissa todetaan.

Pitkän työuran yhteensä neljässä eri ministeriössä tehnyt helsinkiläinen Anssi Paasivirta valittiin valtuuskuntaan ensimmäisen kerran jo vuonna 1976. Valtuuskunnan puheenjohtajaksi eli suvun päämieheksi hänet valittiin Myllykosken sukukokouksessa vuonna 2012. Sitä ennen hän toimi pääkaupunkiseudun aluetoimikunnan puheenjohtajana vuosina 1996–2012.

– Tämä tuli täydellisenä yllätyksenä! Minulle rakas asia on ollut sukumuseo, jonka saamisen digitaaliseksi koen erityisen tärkeänä. Toinen tärkeä hanke on geneettisen sukututkimus ja suvun pitkien juurien selvittäminen, Paasivirta kiitti.

Mänttärin Sukuyhdistyksellä oli entuudestaan nimettynä kymmenen kunniajäsentä. Uusi kunniajäsen saa erikseen toimitettuna kunniakirjan osoituksena kunniajäsenyydestä.

Toisen kauden valtuuskunnan jäsen, avioliiton kautta Mänttäreihin kuuluva Terhi Ruotsalainen (edessä) valittiin valtuuskunnan uudeksi vatapuheenjohtajaksi. Kuva valtuuskunnan kokouksesta vuodelta 2018.

Varapuheenjohtajaksi Terhi Ruotsalainen

Liikkalan sukukokouksessa valtuuskunnan uudeksi puheenjohtajaksi, suvun päämieheksi, valitun vantaalaisen Olli Sipilän rinnalle uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti lappeenrantalainen Terhi Ruotsalainen, joka kuuluu Mänttärin sukuun aviomiehensä kautta.

Hän on toisen kauden valtuuskunnan jäsen, joka valittiin luottamustehtävään sukukokouksessa Kotkassa vuonna 2016.

Kahden tyttären äiti on peruskoulutukseltaan erikoissairaanhoitaja, joka työskentelee savitaipalelaisen Ryhmäkoti Luotsi Oy:ssä yrittäjänä ja johtavana ohjaajana.

Mänttärin Sukuyhdistyksen hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Minna Mänttäri (oik.). Sukumuseolla viime lokakuussa pidetyssä kokouksessa myös uuteen hallitukseen valittu Maija Vanhala ja paikkansa hallituksessa jättänyt sukumuseovastaava Ari Lehtomäki.

Hallitukseen kolme naista ja kolme miestä

Mänttärin Sukuyhdistyksen operatiivisesta toiminnasta vastaava hallitus uusiutui perusteellisesti, sillä haminalainen Kaisu Venäläinen, kouvolalainen Erkki Mänttäri ja kouvolalainen Ari Lehtomäki jättivät paikkansa.

– Kiitän vanhaa hallitusta ja erityisesti Kaisua, Erkkiä ja Aria, jotka ovat tehneet pitkään työtä Mänttärin Sukuyhdistyksen hyväksi, valtuuskunnan puheenjohtaja Olli Sipilä kiitti.

Kaisu Venäläinen ehti toimia hallituksessa vuodesta 2009, Erkki Mänttäri ja Ari Lehtomäki vuodesta 1987 alkaen. Kolmikko istui myös valtuuskunnassa, josta he luopuivat siirtäen paikkansa pojilleen Liikkalan sukukokouksessa viime lokakuussa.

Hallituksen puheenjohtajaksi valtuuskunta valitsi Kouvolan Sippolassa asuvan Minna Mänttärin, joka on toiminut hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2018. Liikunnanohjaajan (AMK) peruskoulutuksen saanut Mänttäri työskentelee toiminnanjohtajana Kumppanuustalo Hilmassa Haminassa.

Edellisestä hallituksesta jatkopestin saivat vuodesta 2000 hallituksessa toiminut haminalainen luokanopettaja Sari Riivari, viime vuonna hallitukseen valittu kotkalainen sairaanhoitaja Maija Vanhala ja mediapalvelujen toteuttajaksi opiskeleva kouvolalainen tapahtumatyöntekijä Eetu Pesu, joka valittiin hallitukseen vuonna 2018.

Hallituksen toinen uusi kasvo on Kouvolan Myllykoskella asuva Ari-Pekka Puhakka, 60.

Kuusijäsenisen hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Konekotka Oy:ssä asiantuntijana työskentelevä kouvolalainen elektroniikka-asentaja Ari-Pekka Puhakka sekä Kouvolan Sippolassa asuva Sami Porkka, joka on peruskoulutukseltaan diplomi-insinööri, mutta työskentelee tällä hetkellä Keskustan Kymenlaakson piirin toiminnanjohtajana. Porkka toimii laaja-alaisesti järjestötoiminnan parissa.

Sukuyhdistyksen toiminnantarkastajiksi valittiin jatkamaan yrittäjä Jarmo Lehtomäki Kouvolan Inkeroisista ja ostokirjanpitäjä Petra Nyman Espoosta. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin niinikään uudelleen valtuuskunnan jäsen Kari-Matti Sahala Pornaisista ja valtuuskunnan entinen jäsen Aki Mänttäri Helsingistä.

Valtuuskunta teki kaikki henkilövalinnat yksimielisesti edellisen hallituksen tekemän ehdotuksen pohjalta.

Uusi kasvo hallituksessa on myös Kouvolan Sippolassa asuva Sami Porkka, 47.

Sukuun kuulutaan, sukuyhdistykseen haetaan

Sukukokouksessa Liikkalassa hyväksyttyjen uusien sääntöjen mukaan Mänttärin Sukuyhdistykseen tulee jatkossa liittyä nykyisen yhdistyslain mukaisesti.

– Tämä tarkoittaa sitä, että Mänttärin sukuun kuulutaan syntymän tai avioliiton kautta. Sukuyhdistykseen kuuluminen perustuu omaan haluun ja jäseneksi tulee liittyä, hallituksen uusi puheenjohtaja Minna Mänttäri painotti käsitteiden merkitystä.

Hän korosti. että uusien sääntöjen mukaan jäsenyys yhdistyksessä säilyy, vaikka yhdistyksen sääntöjä muutetaan siten, että jäsen ei täyttäisi enää uusien sääntöjen jäseneksi ottamisen edellytyksiä.

– Jäseneksi liittymistä varten Niinipuu.fi-verkkosivuille luodaan verkkolomake, jonka täyttämällä haetaan Mänttärin Sukuyhdistyksen jäsenyyttä. Paperilomakkeen saa pyydettäessä tai lataamalla verkkosivuilta. Jäsenhakemus hyväksytään aina seuraavassa hallituksen kokouksessa, Mänttäri esitteli hallituksen esitystä toimintatavaksi.

Jos joku haluaa erota sukuhdistyksestä, siitä pitää jatkossa ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Ero astuu voimaan henkilön ilmoituksesta.

Hallituksen esitys toimintamalliksi sai kannatusta valtuuskunnassa.

Valtuuskunnan etäkokouksessa linjoilla oli yhteensä 32 henkilöä. Kokouksen aikana käytyjen live-keskustelujen lisäksi myös chat-osio oli aktiivisessa käytössä – kokousteknisiä tai asioiden käsittelyyn liittyviä chat-kommentteja kertyi yhteensä 70.

Rutiiniasiat hyväksyttiin muutoksitta

Uusi valtuuskunta merkitsi ensimmäisessä kokouksessaan tiedokseen viime vuoden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien kertomuksen.

Valtuuskunta päätti myös vahvistaa Tuomas Mänttärin ehdotuksesta viime vuoden tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Valtuuskunta myös vahvisti ehdotuksen kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi käydyn live- ja chat-keskustelun jälkeen.

Valtuuskunnan kokouksen sihteerinä toimi Maija Vanhala sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin kotkalaiset Amanda Kaukiainen ja Marja-Riitta Mänttäri.